top of page
Görünmek
Gösteriş Yapmak Değildir!

İş hayatındaki kariyer odaklı profesyoneller için, brandyMe Kişisel Marka Danışmanlığı tarafından geliştirilen ShowUP! Kişisel Marka Anketi, iş arkadaşlarınızdan, ailenizden, arkadaşlarınızdan, yöneticilerinizden, meslektaşlarınızdan, müşterilerinizden ve çalışanlarınızdan dürüst ve anonim geri bildirim almanızı sağlayan çok kapsamlı bir kişisel marka anketidir.

 

ShowUP! Kişisel Marka Anketi, sadece işyerinizde değil, hayatınızın her alanında kendinizi nasıl algıladığınızı fark etmenizi sağlar. Geleneksel 360 derece geri bildirim anketlerinden farklı olarak kişisel markanızın güçlü ve benzersiz yanlarını anlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu anket, zayıf yanlarınıza değil, güçlü yanlarınıza odaklanarak benzersizliğinizi ortaya koymanızı sağlar. Çünkü kişisel markalar, en güçlü yanlar üzerine inşa edilir. Ayrıca, kendinizi algılama şekliniz ile başkalarının sizi algılama şekli arasındaki farkı ortaya çıkararak, başkalarının gözünde öne çıkan ama sizin fark etmediğiniz güçlü yanlarınızı da fark etmenizi ve sahiplenmenizi sağlar.

 

Markanızı dışarıdan içeriye doğru anlamak ve hayatınızın her alanındaki kişilerden geri bildirim istemek ve almak için ShowUP! Kişisel Marka Anketini kullanacaksınız. Ardından sistemimiz, sonuçlarınızı analiz edecek ve geri bildirimlerinizden en değerli bilgileri anlaşılması kolay bir şekilde paylaşan kapsamlı bir Kişisel Marka Algı Raporu halinde derleyecektir.

 

Kişisel Marka Algı Raporu aldıktan sonra, rapordaki Marka Kişilik (Persona) ve Liderlik Analizleri, Öz imaj ve Algılanan İmaj arasındaki farklar ve Marka Deneyimi geribildirimleri doğrultusunda güçlü yanlarınıza odaklanabilir, böylece kişisel markanızı geliştirebilir ve iş hayatınızdaki başarınızı ve fırsatlarınızı artırabilirsiniz.

showUP! Kişisel Marka Algı Raporu'nda Neler Var?

showUP! Kişisel Marka Algı Raporu, iş hayatındaki profesyonellerin kendi markalarını nasıl geliştirebileceklerine dair derinlemesine bir bakış sunar. Bu rapor, kişisel ve profesyonel gelişim yolculuklarında size yol gösterir. Raporun içeriğindeki aşağıdaki başlıkların tamamıyla ilgili kendinizi algılama şekli ile başkalarının sizi algılama şeklini kıyaslar ve istediğiniz algıyı yaratabilmek için aksiyon planı çıkarmanıza yardımcı olur.

1. Kişisel Marka Kişiliği: 

Bu bölüm, kişinin kişilik özelliklerini, davranış biçimlerini ve insanlar üzerinde bıraktığı genel izlenimi inceler. Bu, kişinin güçlü yönlerini, karakter özelliklerini ve kendini ifade etme biçimlerini kapsar. Kişinin hangi kişilik özelliklerinin öne çıktığı ve bu özelliklerin kişisel marka algısına nasıl katkı sağladığı değerlendirilir.

 

2. Liderlik  Yetkinlikleri Algısı:

Liderlik yetkinlikleri, bir bireyin takım yönetimi, karar verme, stratejik planlama gibi alanlardaki becerilerini içerir. Bu bölüm, kişinin lider olarak görülme derecesini ve liderlik yetkinliklerinin algılanışını analiz eder. Bireyin liderlik yetenekleri ve bu yeteneklerin profesyonel ortamda nasıl algılandığı üzerinde durulur.

3. Liderlik Stili Algısı: 

Liderlik stili, bir liderin takımını nasıl yönettiği ve liderlik yaptığı yöntemdir. Bu kısım, kişinin ilham verici,  direktif veya hedef odaklı vb. liderlik stillerinden hangisini benimsediğini ve bu stilin etrafındakiler tarafından nasıl algılandığını tespit eder.

 

4. Öz İmaj ve Algınan İmaj Kıyaslaması

Bu bölüm, bireyin kendini nasıl gördüğü ile dışarıdan nasıl algılandığı arasındaki farkları ortaya koyar. Kişisel değerlendirme ve dış geri bildirimlerin karşılaştırılmasıyla, kişisel markanın güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri belirlenir.

5. Öne Çıkan Güçlü ve Zayıf Yanlar

Kişinin profesyonel ve kişisel özellikleri baz alınarak, öne çıkan güçlü ve zayıf yanları detaylandırılır. Bu analiz, bireyin kariyer hedeflerine ulaşmada hangi yönlerden faydalanabileceği veya hangi alanlarda gelişim göstermesi gerektiği üzerine içgörüler sunar.

6. Çağrıştırmalı Sorular

Bu kısım, bireyin kişisel markasının günlük hayatta sık kullandığımız araçları çağrıştıracak şekilde, kişinin algısını ve kişisel marka vaadini ortaya koyan çağrışımsal sorular içerir. Kişinin markasının hangi özellikleri temsil ettiği ve hedef kitle üzerinde hangi duyguları uyandırdığı değerlendirilir.

7. Yorumlar

Ankete katılan kişilerin, anket sahibine dair görüş, duygu ve/veya düşüncelerini içerir.

Bu değerlendirmeler, ankete katılanların anket sahibinin kişisel ve profesyonel özellikleri, davranışları ve genel duruşu hakkında nasıl hissettiklerini ve ne düşündüklerin ortaya koyar.

8. Stratejik Kişisel Marka Aksiyon Planı 

Raporun son kısmı, kişinin kişisel markasını bilinçli bir şekilde geliştirmek ve yönetmek için izleyeceği adımları belirleyen bir yol haritasıdır. Bu plan, kişinin nasıl algılandığı ve nasıl algılanmak istediği arasındaki farkı görerek, profesyonel hedeflere ulaşmak için gerekli stratejileri, eylemleri ve zamanlamasını belirlemesini sağlar.

showUP! Kişisel Marka Anketi brandyMe Kişisle Marka Danışmanlığı

Türkiye'de ilk!

showUP! Kişisel Marka Anketi ile

Kişisel Markanızı keşfedin!

Alanında nasıl algılandığınızı keşfetmek için

bottom of page